Monday, 15 May 2017

Supercarrier என்னும் பெருவிமானந்தாங்கிக் கப்பல்கள்1991இல் ஏற்பட்ட சோவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் அமெரிக்காவின் கடற்படையும் கடல்சார் படையும் குறைந்த அளவு சவால்களையே எதிர் கொண்டிருந்தன. ஈரான், ஈராக், வட கொரியா மற்றும் சில தீவிரவாத அமைப்புக்கள் அமெரிக்கக் கடற்படைக்கு சிறிய அளவு அச்சுறுத்தலையே விடக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றன. ஐக்கிய அமெரிக்காவினதும் மற்ற நேட்டோ உறுப்பு நாடுகளும் தமது பாதுகாப்புச் செலவீனங்களைக் குறைக்க வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்தில் இருந்தன. ஆனால் சீனாவின் துரித வளர்ச்சியும் இரசியாவின் மீள் எழுச்சியும் நிலைமைகளைத் தலைகீழாக மாற்றிவிட்டன. இரசியா தனது படைத்துறையை 2020இலும் சீனா தனது படைத்துறையை 2030இலும் உலகின் முதற்தரப் படைத்துறைகளாக மாற்றத் திட்டமீட்டன. இதனால் அமெரிக்கா தனது பாதுகாப்புச் செலவீனங்களை அதிகரிக்கதை வகையில் படைத்துறை தொழில்நுட்பங்களை மேம்படுத்தி சீனாவினதும் இரசியாவினதும் சவால்களை 2030இல் சமாளிக்கத் திட்டமிட்டது. அத்திட்டத்தின் முக்கியமான ஒன்று USS FORD வகை விமானம் தாங்கிக் கப்பல் உருவாக்கமாகும். முதலாவது USS FORD வகை விமானந்தாங்கிக் கப்பல் தற்போது தயார் நிலையில் உள்ளது

ஐக்கிய அமெரிக்கா தனது விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களின் தரத்தை தொழில்நுட்ப ரீதியாக அடிக்கடி மேம்படுத்திக் கொண்டே இருக்கின்றது. மென்பொருள் ரீதியாவும் வன்பொருள் ரீதியாகவும் இந்த மேம்படுத்துதல் தொடர்கின்றது. தனது போட்டி நாடுகளிலும் பார்க்க தான் எப்போதும் ஒரு படி முன்னே இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இப்படிச் செய்கின்றது. 

நாசகாரிகள் சூழ வலம்வர.....
விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள் தனித்துப் பயணிப்பதில்லை. அவற்றை சுற்றி ஒரு பெரும் பரிவாரம் எப்போதும் இருக்கும். அவை விமானம் தாங்கிக் கப்பலுக்கு பல வட்டப் பாதுகாப்பை வழங்கும். விமானந்தாங்கிக் கப்பல்கள் நீருக்குக் கீழ், நீர் மேற்பரப்பு, வான்வெளி ஆகியவற்றில் இருந்து அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் இவற்றைத் தடுக்க பல நாசகாரிக் கப்பல்கள் ஈடுபடுத்தப்படும். அத்துடன் குறைந்தது ஒரு frigate கப்பலாவது இருக்கும். மொத்தக் கப்பல்களையும் Carrier Battle Group என அழைப்பர். விமானம் தாங்கிக் கப்பலை எதிரி விமானங்களின் தாக்குதல்களில் இருந்து பாதுகாக்க ஒரு Guided Missile Cruiser  என்னும் வழிகாட்டல் ஏவுகணை தாங்கிக் கப்பல் அந்தப் பரிவாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும். Light Airborne Multi-Purpose System என்னும் முறைமை கொண்ட கப்பல் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் இருந்தும் கடற்கப்பல்களில் இருந்தும் பாதுகாக்கும். பல உலங்கு வானூர்திகள் விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களுக்குச் சுற்றவர உள்ள கடற்பரப்பின் கீழ் உள்ள பகுதிகளை இலத்திரனியல் கருவிகளால் பார்வையிட்டுக் கொண்டே இருக்கும்.

கப்பல்களில் இருந்து விமானங்களைச் செலுத்தும் முறைமைகள்
இதுவரை மூன்று முறைகள் மூலம் விமானங்களில் இருந்து கப்பல்கள் பறந்து செல்லும். முதலாவது பொதுவாக விமானம் தாங்கிக் கப்பல்களில் இருந்து விமானங்கள் கிளம்பும் போது சிறு தூரம் ஓடிப் பறக்க ஆரம்பித்தல். இரண்டாவது  நீராவிக் கவண் அதாவது steam catapult என்னும் தொழில் நுட்பம். ஆடு மேய்ப்பவர்கள் V வடிவத் தடியில் இறப்பர் கட்டி செய்யும் கவணில் இருந்து கல் வீசுவது போல விமானங்கள் பறக்கச் செய்யப்படும். மூன்றாவது EMALS முறைமை. இதில் விமானம் தாங்கிக் கப்பலில் அணுவலுவால் மின்காந்த தொழில் நுட்பம் மூலம் விமானத்தைப் பறக்கச் செய்யப்படும். இதனால் இரண்டு முதல் நாற்பது தொன் வரையான எடையுள்ள ஒரு விமானம் ஒரு சில நொடிகளில் மணிக்கு இருநூற்றி இருபது கிலோ மிட்டர் வேகத்தைப் பெறும். நீராவிக் கவண் தொழில் நுட்பப்படி ஆகக் கூடியது பதினெட்டுத் தொன் எடையுள்ள விமானங்களை மட்டுமே செலுத்த முடியும்


என்ன இந்த Supercarrier என்னும் பெருவிமானம்தாங்கிகள்?
கப்பல்களின் எடை அது கடலில் அமிழும்போது இடப்பெயர்வு செய்யும் நீரின் எடையை வைத்து அளவிடப்படும். Supercarrier என்னும் பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பல்கள்
1. 64,000மெற்றிக் தொன்களிலும் அதிக எடையை உடையவை.
2. அறுபதிற்கும் மேற்பட்ட விமானங்களைத் தாங்கிச் செல்லக் கூடியவை. 3. ஒரேயடியாக ஐந்து விமானங்கள் மேல் எழும்பிப் பறக்கும் வசதியுடவை. அமெரிக்காவிடம் தற்போது பத்து நிமிட்ஸ் வகையைச் சார்ந்த பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பல்கள் உள்ளன. இரசியாவும் சீனாவும் ஒவ்வொரு பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பலை உருவாக்குகின்றன. பிரித்தானியாவின் இரு பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பல்கள் 2018இல் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படும்.

அடுத்த தலைமுறைப் பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பல்
அமெரிக்காவின் அடுத்த தலைமுறைப் பெருவிமானம் தாங்கிக் கப்பலாக USS Gerald R. Ford உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் சிறப்பு அம்சங்கள்:
  • ஒரு நாளில் இரு நூற்றி இருபது பறப்புக்களை மேற்கொள்ளக் கூடிய தொண்ணூறு விமானங்களை இது தாங்கக் கூடியது. 
  • இதன் இயக்கங்கள் யாவும் எண்மியப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதாவது டிஜிட்டல் மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக மின்சாரத்தில் இயங்கங்கக் கூடிய இந்த விமானம் தாங்கிக் கப்பலிற்குத் தேவையான மின்சாரம் அணுவலுவில் இருந்து பெறப்படுகின்றது. 13800 வோல்ற்ஸ் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக் கூடியவை. இது நிமிட்ஸ் வகை விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களிலும் பார்க்க மூன்று மடங்காகும்.
  •  
  •  EMALS முறைமை மூலம் விமானங்கள் இதிலிருந்து பறக்கும்
  • முப்பது கடல் மைல்களிற்கு அதிக வேகமாகப் பயணிக்கக் கூடியது. 112,000 எடையுள்ளது. இருபத்தைந்து மாடிகளைக் கொண்டது. 54 ஆண்டுகள் சேவையில் இருக்கக் கூடியது.
  • உலகின் எந்தப் பாகத்திற்கும் செல்லக் கூடியது.
  • மற்ற வகை விமானம் தாங்கிக் கப்பல்களுடன் ஒப்பிடுகையில் முப்பது விழுக்காடு குறைந்த பணியாட்கள் இதற்குப் போதும்.
  • இதில் Sea Sparrow missile எனப்படும் ஏவுகணைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவை கப்பல்களைத் தாக்க வரும் உயர்வேக ஏவுகணைகளை அழிக்கக் கூடியவை.
  • அடுத்த தலைமுறை போர்விமானங்களையும் ஆளில்லாப் போர் விமானங்களையும் தாங்கக் கூடியது. இதன் மின்காந்த வீச்சு முறைமையால் சிறிய ரக ஆளில்லா விமானங்களும் பயன்படுத்தப்படலாம்.
·         அமெரிக்காவின் முன்னணி விமானங்களான F-35 fighter FA-18E/F super hornet ஆகியவை இதில் உள்ளடக்கப்படும்.
  • கப்பலின் அடிப்பாகத்தில் இருந்து பத்து உயர்த்திகள் மூலம் குண்டுகளும் படைக்கலன்களும் விமானத்தின் மேற்பாகத்துக்கு கொண்டு வந்து விமானங்களில் துரிதமாக ஏற்றப்படும். ஒவ்வொரு உயர்த்தியும் இரண்டு இலட்சம் இறாத்தல் எடையைத் தூக்க வல்லவை. அவை மற்றைய கப்பல்களிலும் பார்க்க இரண்டு மடைங்கு வலுவுடையவை.
உலகவரலாற்றில் மிகவும் செலவு மிக்க Gerald R Ford விமானம் தாங்கிக் கப்பல் திட்டமாகும். பத்துக் கப்பல்களுக்குமான மொத்தத் திட்டச் செலவு 36பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாகும். உருவாக்கி முடிக்கும் போது ஒரு கப்பல் 13பில்லியன் டொலர்கள் பெறுமதியானவையாக இருக்கும். அவற்றில் இணைக்கப்படவுள்ள F-35C போர்விமானங்கள் அறுநூற்றைம்பது மைல்கள் பறப்புக் கொண்டது. மிகவும் தொலை தூரங்களுக்கு வேவுபார்க்கக் கூடியவை. உன்னதமான புலப்படாத்தன்மையைக் கொண்டவை.

இந்தியாவின் விமானந்தாங்கிக் கப்பல்கள்
இந்தியாவின் தொடர்ச்சியான கடும் முயற்ச்சிகளுக்குப் பின்னர் இந்தியாவிற்கு அமெரிக்கா EMALS முறைமையை விற்பனை செய்ய ஒத்துக் கொண்டுள்ளது. இந்த வகையில் அமெரிக்காவிற்கு அடுத்த படியாக இந்தியாதான் இந்த முறைமையைக் கொண்ட விமானம்தாங்கிக் கப்பலை உருவாக்குகின்றது. இந்தியாவின் ஐ.என்.எஸ். விஷால் விமானம் தாங்கிக் கப்பலில் இந்த முறைமை அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவிற்காக ஐ.என்.எஸ். விஷால் விமானம் தாங்கிக் கப்பலை இரசியா உருவாக்குகின்றது. ஆனால் முறைமைத் தொழில்நுட்பம் இரசியாவின் கைகளுக்குப் போவதை அமெரிக்கா விரும்பாது. 1990-ம் ஆண்டின் பின்னர் இரசியா விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களை உருவாக்குவது குறைவு. இதனால் இரசியாவின் அனுபவமின்மை விஷாலைப் பாதிக்குமா என்ற கேள்வியும் எழுகின்றது.

சீனாவின் பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பல்
சீனாவின் பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பல் 2021-ம் ஆண்டு சேவைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இதற்கு CV-18 எனத் தற்காலிகப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. சீனா லியோனிங் என்ற விமானம் தாங்கிக் கப்பலை ஏற்கனவே உருவாக்கிச் சேவையில் ஈடுபடுத்தியுள்ளது. ஆனால் ஒரு விமானந்தாங்கிக் கப்பலைப் பாதுகாக்கக் கூடிய வலிமை சீனாவின் நாசகாரிக் கப்பல்களிடம் இல்லை எனக் குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது. இதனால் சீனாவிடம் தற்போது இருக்கும் லியோனிங் விமானம் தாங்கி
கப்பல் ஒரு பயிற்ச்சி விமானந்தாங்கிக்கப்பல் மட்டுமே எனச் சொல்லப்படுகின்றது. ஆனால் விமானந்தாங்கிக்கப்பற்துறையில் சீனா முக்கியமான முதற்படியை லியோனிங் மூலம் எடுத்து வைத்துள்ளது. கண்டம் விட்டுக் கண்டம் போய் சீனாவின் லியோனிங்கால் செயற்பட முடியாது.

இரசியவின் பெருவிமானம்தாங்கிக் கப்பல்
சோவியத் ஒன்றியத்தின் கப்பல் கட்டுமானத் துறை உக்ரேனில் பெருமளவு நிலை கொண்டிருந்தது. சோவியத் ஒன்றியத்தின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னர் இரசியா புதிதாக எந்த ஒரு விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களையும் உருவாக்கவில்லை. இரசியா தனக்கு என இரு போர்க்கப்பல்களை நிர்மாணிக்கும் வேலையை பிரான்ஸிடம் ஒப்படைத்திருந்தது. அது நிறைவேறும் தறுவாயில் கிறிமியாவை இரசியா தன்னுடன் இணைத்தது. அதனால் இரசியாவிற்கான அந்தப் போர்க்கப்பல் விற்பனை நிறுத்தப்பட்டது. அந்த இரண்டு போர்க்கப்பல்களையும் எகிப்து வாங்கியது. ஆனால் இரசியாவின் Krylov State Research Center ஒரு பெருவிமானந்தாங்கிக் கப்பலை உருவாக்கும் திட்டத்தை வரைந்துள்ளது. அது அமெரிக்காவின் நிமிட்ஸ் வகைக் கப்பல்களுக்கும் போர்ட் வகைக் காப்பல்களுக்கும் இணையாகக் கூடிய வகையில் உள்ளன. ஆனால் இரசிய அரசு அதில் பெரும் அக்கறை காட்டவில்லை. இரசியாவிடம் தற்போது இருக்கும் விமானந்தாங்கிக் கப்பல் Admiral Kuznetsov சிரியாவிற்குச் செல்லும் போது அதனுடன் ஒரு இழுவைக் கப்பலும் சென்றது. உரிய பராமரிப்பு இன்மையால் அது பழுதடையலாம் என்ற அச்சமே அதன் காரணம். சிரிய அரசுக்கு ஆதரவான படை நடவடிக்கையின் போது பல தடவைகள் Admiral Kuznetsovஇல் இருந்து கிளம்பும் போதும் தரையிறங்கும் போதும் விபத்துக்கள் நடந்ததாகவும் சொல்லப்படுகின்றது

சீனாவின் பதிலடி
சீனாவின் DF-21 "Carrier Killer" என்னும்  antiship ballistic missile என்ற ரக ஏவுகணைகளால் 810 கடல் மைல்கள் தொலைவில் உள்ள 1,100 அடி நீளமானதும் 70 விமானங்களைக் கொண்டதும் ஆறாயிரம் பேரைக் கொண்டதுமான ஒரு பெரிய விமானம் தாங்கிக் கப்பலை அழிக்க முடியும் எனச் சொல்லப் படுகின்றது.  1995-ம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் இரு விமானந்தாங்கிக் கப்பல்கள் தைவானை ஒட்டி நகர்தப்பட்டதால் சீனா தைவானை ஆக்கிரமிக்கும் திட்டத்தைக் கைவிட்டது. அதன் பின்னர் சீனா அமெரிக்க விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களை அழிக்கக் கூடிய கப்பல் எதிர்ப்பு ஏவுகணைகளை உருவாக்கத் தொடங்கியது. சீனா DF-21 "Carrier Killer" ஏவுகணைகள உருவாக்கிய பின்னர் இரசியா, சீனா, வட கொரியா போன்ற நாடுகளும் அதே மாதிரியான ஏவுகணைகளை உருவாக்கும் முயற்ச்சியில் ஈடுபட்டன. இதனால் அமெரிக்காவின் விமானந்தாங்கிக் கப்பல்கள் இனிச் செல்லாக்காசு ஆகிவிடும் எனப் பல படைத்துறை ஆய்வாளர்கள் கருத்து வெளியிட்டனர். சீனாவின் DF-21 "Carrier Killer" என்னும் ஏவுகணைகள் தரையில் இருந்து நகரக் கூடிய பார ஊர்திகளில் இருந்து ஏவப்படக் கூடியவை. அவை ஒலியிலும் பார்க்கப் பலமடங்கு வேகத்தில் பாயும். அதன் பின்னர் அமெரிக்கா அந்த ஏவுகணைகளை இடைமறித்துத் தாக்கியழிக்கும் ஏவுகணைகளை உருவாக்கி 2016-ம் ஆண்டு வெற்றிகரமான பல பரிசோதனைகளைச் செய்தது. அதன் மூலம் அமெரிக்காவின் விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. அமெரிக்கா பல நீர்மூழ்கி-வேட்டையாடும் விமானங்களயும் உலங்கு வானூர்திகளையும் உருவாக்கியது. அத்துடன் நீரின் கீழ் எதிரிகளின் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களை அழிக்கக் கூடிய ஏவுகணைகளையும் ஆளில்லா நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களையும் உருவாக்கியது.

சீனா, இந்தியா போன்ற நாடுகளால் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளில் ஆகக் கூடியது ஐந்து பெருவிமானந்தாங்கிக் கப்பல்களை மட்டுமே வைத்திருக்க முடியும். தற்போது அமெரிக்கா வைத்துள்ள பத்து நிமிட்ஸ் வகை பெருவிமானந்தாக்கிக் கப்பல்களும் இனி உருவாக்கவிருக்கும் பத்து போர்ட் வகை பெருவிமானந்தாங்கிக் கப்பல்களும் எண்ணிக்கை அடிப்படையிலும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு அடிப்படையிலும் தந்நிகரில்லதவையாக இருக்கின்றன. இதனால் உலகக் கடற்பரப்பில் அமெரிக்க ஆதிக்கம் அடுத்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு தொடரப் போகின்றது.

Thursday, 11 May 2017

பல் முனைகளில் சீனா எதிர் கொள்ளும் மும்முனைப் பிரச்சனைகள்

கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக வேறு எந்த நாடும் அடையாத பொருளாதார அபிவிருத்தியை சீனா அடைந்துள்ளது. உலகில் இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரமாகவும் உலகில் இரண்டாவது பெரிய படைத்துறைச் செலவு செய்யும் நாடாகவும் சீனா இப்போது இருக்கின்றது. 2030இல் சீனா உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதார நாடாக வரும் என எதிர் பார்க்கப்படுகின்றது. ஏற்கனவே அமெரிக்காவிலும் பார்க்க அதிக அளவு உலக வர்த்தகத்தை சீனா செய்கின்றது.
மற்ற நாடுகளிலும் பார்க்க அதிக அளவு உட்கட்டுமான முதலீட்டை சீனா அதிக அளவு நாடுகளில் செய்துள்ளது. எல்லாக் கண்டங்களிலும் பல பில்லியன் டொலர்கள் பெறுமதியான முதலீட்டை சீனா செய்துள்ளது. ஆசியாவில் உள்ள நாடுகள் பலவற்றின் பொருளாதார நடுவமாக சீனா மாறியுள்ளதுஇவை யாவும் சீனா தன்னை படைத்துறை ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் ஓர் உலகப் பெருவல்லரசாக உருவாக்கும் முயற்ச்சியே.

சீனாவின் மூன்று அதிகார மையங்களும் மூன்று கோடுகளும்
சீனப் பொதுவுடமைக் கட்சி, சீன அரசு, சீனப்படைத்துறை ஆகிய மூன்று அதிகார மையங்களும் சீனாவின் பாட்டாளி வர்க்கத்தை மேம்படுத்த உருவாக்கப்பட்டவை. சீனப் பொதுவுடமைக் கட்சி தன் பொதுவுடமைச் சித்தாந்தங்களை ஒரு புறம் தள்ளி வைத்துவிட்டு 2001-ம் ஆண்டு உலக வர்த்தக நிறுவனத்தில் இணைந்தபடியால் பல கோடி பாட்டாளிகள் வறுமைக் கோட்டின் கீழ் இருந்து மீட்கப்பட்டார்கள். அப்படி ஒன்று செய்திருக்காவிட்டால் சீனப் பாட்டாளிகள் பொறுமைக் கோட்டைத் தாண்டிக் அரசுக்கு எதிராகக் கிளர்ந்து எழுந்து இருப்பார்கள். இப்போது மக்கள் தங்கள் அடிப்படை உரிமைகள் பற்றிச் சிந்தித்துக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள். இந்தியா பொருளாதாரத்தில் சீனாவை மிஞ்சிப் போகுமானால் இந்தியாவைப் போல் ஒரு மக்களாட்சியை சீனர்கள் விரும்பலாம். அது மூன்று அதிகார மையங்களுக்கும் அச்சுறுத்தலாக அமையும். அது மட்டுமல்ல சீனா தனது தேச எல்லைக் கோட்டை விரிவாக்க எடுக்கும் முயற்ச்சி அதன் அயல் நாடுகளை ஒன்று திரட்டச் செய்யலாம். இதுவும் சீனாவின்று அச்சுறுத்தலான ஒன்றே.

சீனாவைச் சுற்றி மூன்று முனைகள்
1. ஹொங் கொங் தீவு சீனாவின் ஆட்சிக்குக் கீழ் உள்ள ஒரு பிரதேசம். ஒரு நாடு இரு ஆட்சிமுறைமைகள் என்ற அடிப்படியில் சீனா ஹொங் கொங்கை ஆட்சி செய்கின்றது. 1888-ம் ஆண்டில் இருந்து 99 ஆண்டுகள் குத்தகை அடிப்படையில் பிரித்தானிய ஆட்சியின் கீழ் இருந்த ஹொங் கொங் மக்கள் பிரதான சீனாவில் வாழும் மக்களை கல்வியறிவு அற்றவர்களாகவும் பண்பற்றவர்களாகவும் பார்க்கின்றனர். அதனால் தம்மை சீனர்கள் என அழைக்கப்படுவதை தாம் விரும்புவதில்லை. சீனப் பொதுவுடமைவாதிகள் ஹொங் கொங் மக்களை மக்களாட்சியால் பழுதாக்கப் பட்டவர்களாகப் பார்க்கின்றார்கள். சீனாவில் இருந்து ஹொங் கொங் பிரிந்து செல்வதற்கு ஒரு போதும் அனுமதிக்கப் போவதில்லை என்பதை ஹொங் கொங் மக்கள் நன்கு அறிவர். ஆனால் அவர்கள் தமக்கு அதிக ஆட்சி அதிகாரம் பெற விரும்புகின்றனர். ஹொங் கொங் மக்களைப் பார்த்து சீனாவில் வாழும் மக்கள் மக்களாட்சியை விரும்புபவர்களாக மாறலாம் என்பதை இட்டு சீன ஆட்சியாளர்கள் அதிக கரிசனை கொண்டுள்ளார்கள்.
2. கொரியத் தீபகற்பகம் முழுவதையும் இரண்டாம் உலகப் போரின் பின்னர் ஒரு பொதுவுடமை நாடாக்க சீனாவும் இரசியாவும் எடுத்த முயற்ச்சி மூன்று ஆண்டுப் போரின் பின்னர் கொரியத் தீபகற்பம் வட கொரியா தென் கொரியா என இரு நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டது. தென் கொரியா அமெரிக்க ஆதரவு நாடாக பொருளாதார முன்னேற்றம் கண்டதுடன் அங்கு 52,000 அமெரிக்கப் படையினர் உள்ளனர். சீனாவிற்கு அச்சுறுத்தல் விளைவிக்கக் கூடிய படைக்கலன்களை அமெரிக்கா அங்கு நிறுத்தியுள்ளது சீனாவிற்குப் பெரும் தலையிடி.
3. தைவான் தீவைத் தன்னுடைய ஒரு மாகாணம் என்று சொல்லும் சீனா ஒரே நாடு என்பது என் விதி (0ne country principle) என்கின்றது. சீனாவும் தைவானும் ஒரே நாடு என்பது எமது கொள்கை (One country policy) ஆனால் அது விதியல்ல என்கின்றது அமெரிக்கா. தைவானுக்கு பல வலிமை மிக்க போர் விமானங்களை அமெரிக்கா விற்பனை செய்கின்றது. அமெரிக்காவின் ஐந்தாம் தலைமுறைப் போர் விமானமான F–35 விமானங்களை வாங்க தைவான் பெரு முயற்ச்சி எடுக்கின்றது. அத்துடன் சீனாவைத் தாக்கக் கூடிய அளவில் பெருமளவு ஏவுகணைகளை தைவான் உற்பத்தி செய்கின்றது. தைவானை சீனாவிற்கு எதிரான அமெரிக்காவின் நிலையான விமானம் தாங்கிக் கப்பல் என்று கூட சில படைத்துறை நிபுணர்கள் விபரிப்பதுண்டு.

சீனாவை சுற்றி மூன்று நாடுகள்
1. ஜப்பான் அணுப்படைகலன்களை ஏந்தக் கூடிய வகையில் நிலைமைகள் மாறலாம் என அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறைச் செயலர் ரெக்ஸ் ரில்லர்சன் தெரிவுத்துள்ளார். எம்முன்னால் பல தெரிவுகள் உள்ளன. ஆனால் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் எனச் சொல்ல முடியாது என்றார் ரில்லர்சன்.  அணுக்குண்டுகள் இல்லாத கொரியக் குடாநாடு அணுக்குண்டு இல்லாத பிராந்தியமாக மாறினால் ஜப்பான் அணுக் குண்டுகளை உள்ள நாடாகுவதை இல்லாமற் செய்யலாம் என்றார் மேலும் அவர்.  ஜப்பான் தொடர்பாக அமெரிக்க அணுகு முறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. ஜோர்ஜ் டபிளியூ புஷ் அமெரிக்க அதிபராக இருக்கும் போது வட கொரியா அணுக்குண்டு உற்பத்தி செய்வதை நிறுத்தாவிடில் தென் கொரியா, ஜப்பான், தைவான் ஆகியவை அணுக்குண்டுகளைப் பெறும் என சீனாவிற்கு எச்சரிக்கை விடப்படிருந்தது.
2. இந்தியா உலகின் முன்னணி நாடுகளில் வேகமாக வளர்ந்து வருகின்றது. முதலீடுகளிற்கான இலாப விகிதாசாரத்தில் சீனாவிலும் பார்க்க இந்தியா முன்னணியில் இருக்கின்றது. சீனாவின் ஏற்றுமதிச் சந்தையைப் பறிக்கக் கூடிய நிலையில் சீனா இருப்பதுடன் படைத்துறையிலும் சீனாவிற்கு ஆபத்து விளைவிக்கக் கூடிய வகையில் உருவெடுக்கின்றது. சீனா இரசியாவிடம் இருந்து எஸ்-யூ-35 போர்விமானங்களை வாங்கி தனது வான் ஆதிக்கத்தை நிலை நிறுத்தியுள்ளது. அதைத் தகர்க்கும் வகையில் இந்தியா தான் இரசியாவிடமிருந்து வாங்கு வைத்திருக்கும் எஸ்-யூ-30 போர் விமானங்களை எஸ்-யூ-35 போர் விமானங்கள் போல் மேம்படுத்தப் போகின்றதாக அறிவித்துள்ளது. அத்துடன் இந்தியாவின் பிரம்மோஸ் ஏவுகணைகள் சீனாவிற்குப் பெரும் சவாலாக இருக்கையில் மேற்கு ஐரோப்பிய நாடுகளின் Meteror என்னும் வானில் இருந்து வானுக்கு ஏவும் ஏவுகணைகளை வாங்கவுள்ளது. வான் சண்டையில் ஏவுகணைகள் தற்போது உள்ள வான் ஏவுகணைகளில் தலை சிறந்ததாகக் கருதப்படுகின்றது. வானாதிக்கத்தில் சீனாவை மிஞ்சக் கூடிய வகையில் இந்தியா உருவெடுத்து விடுமா என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.
3. இரசியா சீனாவின் நடபை விரும்பினாலும் மத்திய ஆசிய நாடுகளில் சீனாவின் விரிவாக்கத்தை இரசியா விரும்பவில்லை. இரசியாவிற்கு மேற்கு உள்ள கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகளை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் அபகரிக்க இரசியாவிற்கு தெற்கில் உள்ள மத்திய ஆசிய நாடுகளை சீனா அபகரிப்பதை இரசியா தனக்கான அச்சுறுத்தலாகவே எடுத்துக் கொள்ளும். உக்ரேனில் நடந்தது போன்ற ஒரு படை நகர்வு மத்திய ஆசிய நாடுகளில் சீனாவிற்கு எதிராக நடக்கலாம்.

உள்நாட்டில் சீனாவின் மும்முனைப் பிரச்சனைகள்.
சீனாவின் உள்நாட்டில் ஊழல், இஸ்லாமியத் தீவிரவாதம், மக்களில் முதியோர் தொகை அதிகரிப்பு ஆகியவை மூன்று பெரும் தலையிடிகளாகும். துருக்கியைப் பூர்வீகமாகக் கொண்ட உய்குர் இனமக்கள் சீனாவின் சின் ஜியாங் பிராந்தியத்தில் வசிக்கின்றனர். இஸ்லாமியர்களான இவர்கள் பிரிவினை வேண்டிப் போராடுகின்றார்கள். சீனாவின் உள்ள ஊழலை ஒழிக்க அதிபர் ஜி ஜின்பிங் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் பொதுவுடமைக் கட்சியில் குழப்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது. சீனாவின் முதியோர் தொகை குறைவாகவும் இளையோர் தொகை குறைவாகவும் இருப்பது பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கின்றது. சினா உலகப் பொருளாதார வல்லரசாகுவதற்கு இதுவே பெரும் தடையாகும். 

முப்பெரும் பொருளாதாரப் பிரச்சனைகள்
1. மிகையான உற்பத்தி சாதனங்கள்
உலகெங்கும் சீனாவின் ஏற்றுமதிக்காக உருவாக்கப் பட்ட உற்பத்தி சாதனங்கள் பல இப்போது பயன்பாடற்று இருக்கின்றன. இவற்றின் அரசுக்கு சொந்தமான பல நிறுவனங்கள் இலாபத்திறனற்றுக் கிடக்கின்றன.
2. உயர் தொழில்நுட்பத்துக்கு மாற முடியாத நிலைமை
சீனா தனது உற்பத்தியை உயர் தொழில்நுட்பத்திற்கு மாற்ற எடுக்கும் முயற்ச்சி வெற்றியளிக்கவில்லை. ஏற்கனவே முன் தங்கியுள்ள மேற்கு நாடுகள் சீனா தனது தொழில்நுட்பத்தை மேம்படுத்தும் போது தாமும் மேம்படுத்தி தொழில்நுட்ப இடைவெளியை சீனாவால் குறைக்க முடியாத நிலையை உருவாக்குகின்றன.
3. உள்ளூராட்சிச் சபைகளின் நிதி நிலைமை
சீனாவின் பல உள்ளுராட்ச்சிச் சபைகள் கடன் பளுவால் தவிக்கின்றன. அவற்றுக்கு கடன் கொடுத்த சீன அரச வங்கிகள் அறவிட முடியாக் கடன்களால் தவிக்கின்றன.
நம்ப முடியாத மூன்று நண்பர்கள்
சீனாவிற்கு என்று ஒரு நெருங்கிய நட்பு நாடு இல்லை அது ஒரு தனித்த வல்லரசு என்று சொல்லப்படுகின்றது. சீனாவின் நடபுப் பட்டியலில் முன்னணியில் இருப்பவை வட கொரியா, இரசியா. பாக்கிஸ்த்தான் ஆகியவையாகும். இரசியாவிடமிருந்து படைக்கலன்கள் வாங்குவதற்கு சீனா அதை தன் நட்பு நாடாக வைத்திருக்க முயல்கின்றது. ஐரோப்பிய ஒன்றிய நாடுகளினதும் வட அமெரிக்க நாடுகளினதும் பொருளாதார மிரட்டல்களைச் சமாளிக்கவும் படைக்கலன்களை விற்பனை செய்யவும் இரசியாவிற்கு சீனா தேவைப் படுகின்றது. இரண்டு நாடுகளும் பொதுவுடமை நாடுகளாக இருந்த போது கூட நெருங்கிய நட்பு நாடுகளாக இருந்திருக்க வில்லை. ஒன்றை ஒன்று ஐயத்துடனேயே பார்த்து வந்தன. பாக்கிஸ்த்தானுக்கு அமெரிக்காவும் தேவை சீனாவும் தேடை என்ற நிலையில் இருக்கின்றது. சீனாவின் தரைவழிப் பட்டுப்பாதைக்கும் கடல்வழிப் பட்டுப்பாதைக்கும் பாக்கிஸ்த்தான் அவசியம் தேவைப்படுகின்றது. வட கொரியா இப்போது தன அணுக்குண்டு அடாவடித்தனத்தால் சீனாவிற்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கின்றது.

மூன்று பிடிகள்
1. பொதுவுடமைக் கட்சியின் நாட்டின் மீதான பிடி, 2. பொதுவுடமைக் கட்சியின் 3, படையினர் மீதான பிடி
எல்லாவற்றிலும் ஜி ஜின்பிங்கின் பிடி

மூன்று குற்றச் சாட்டுக்கள்
1. உள் நாட்டு வர்த்தகர்களுக்கு ஊக்கமளிக்க வெளிநாட்டு வர்த்தகர்களுக்குப் பாதகமாக நடந்து கொள்ளுதல். 2. இணையவெளித் திருட்டு. 3. போலியான பொருளாதாரப் புள்ளிவிபரங்கள்

மூன்று கடன் பளுக்கள்
1. உள்ளூராட்சி நிறுவனங்கள். 2. கூட்டாண்மைக் கடன். 3. வங்கிகள்

சீனா விரும்பாதவை மூன்று
1. வெளிநாட்டு வர்த்தக நிறுவனங்கள் 2. தொண்டு நிறுவனங்கள், 3. வெளிநாட்டு ஊடகங்கள், வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் போன்றவை தனது நாட்டில் குழப்பத்தை விளைவிக்கலாம் என்ற அச்சம் சீனாவுக்கு உண்டு, அவற்றிற்கு எதிரான கட்டுப்பாடுகளை சீனா அதிகரித்துக் கொண்டே போகின்றது. இந்த மூன்றிற்கும் எதிராகச் செயற்பட காவற்துறைக்கு சீன அரசு அதிக அதிகாரங்களை வழங்கியுள்ளது கல்விமான்கள், எழுத்தாளர்கள், ஆய்வாளர்கள் ஆகியவர்கள் தனது நாட்டில் வந்து தனது ஆட்சி முறைமைக்கு எதிரான கருத்துரைகளை வழங்குவார்களா என்ற அச்சம் சீனாவிடம் உள்ளது. வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் இந்த மூன்று துறைகளையும் சேர்ந்த நிபுணர்களை வைத்து அடிக்கடி பல மாநாடுகள், கலந்துரையாடல்கள், கருத்துப் பரிமாற்றங்கள் போன்றவற்றைச் செய்கின்றது. அது நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றது. மேற்கு நாடுகள் என்னதான் குடிவரவுக்கு எதிரான கருத்துக்களை முன்வைத்தாலும் வெளிநாட்டில் இருந்து நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் வந்து தமது நாடுகளில் குடியேறுவதை ஊக்குவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது.

சீனா அமெரிக்காவுடன் செய்ய விரும்பாதவை மூன்று
சீனா அமெரிக்காவுடன் ஒரு வர்த்தகப் போரையும், படைக்கல உற்பத்திப் போட்டியையும், நேரடி மோதலையும் செய்யக் கூடாது என்பதை உணர்ந்துள்ளது. இவை இரு நாட்டுக்கும் பெரும் கேடு விளைவிக்கக் கூடியவை என்பதை இரு நாடுகளும் நன்கு உணர்ந்துள்ளன.


இவை முன்றும்தான் உலக அமைதிக்குக் காரணிகளாக இருக்கின்றன. இருக்கப்போகின்றன. 

Featured post

உலக கடலாதிக்கப் போட்டியில் விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்

விமானம் தாங்கிக் கப்பல்கள்  என்பன பல போர்விமானங்கள் நிறுத்தக் கூடிய பாதுகாப்பான இடத்தையும் அவை பறக்கக் கூடிய ஓடுபாதையையும் கொண்டிருக்கும்...